Guitar吉他小站 吉他谱,吉他入门教学,吉他视频教程,吉他谱优发娱乐 2018-04-23T17:05:33Z http://www.jitaxiaozhan.com/feed/atom/ WordPress guitar <![CDATA[周杰伦《彩虹》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2897 2018-01-14T16:03:25Z 2018-01-14T16:03:25Z 0 guitar <![CDATA[周杰伦《简单爱》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2890 2018-01-10T16:03:07Z 2018-01-10T16:03:07Z 0 guitar <![CDATA[白羊吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2885 2018-04-23T17:05:33Z 2018-01-09T14:35:03Z 0 guitar <![CDATA[沈以诚《带我走》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2880 2018-01-08T15:50:32Z 2018-01-08T15:50:32Z 0 guitar <![CDATA[徐秉龙《鸽子》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2875 2018-01-07T15:24:27Z 2018-01-07T15:24:27Z 0 guitar <![CDATA[周杰伦《回到过去》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2870 2018-01-03T15:20:38Z 2018-01-03T15:20:38Z 0 guitar <![CDATA[hush!《第三人称》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2863 2018-01-02T15:54:35Z 2018-01-02T15:54:35Z 0 guitar <![CDATA[周杰伦《黑色幽默》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2858 2018-01-01T07:49:06Z 2018-01-01T07:49:06Z 0 guitar <![CDATA[周杰伦《世界末日》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2853 2017-12-31T11:33:48Z 2017-12-31T11:33:48Z 0 guitar <![CDATA[周杰伦《借口》吉他谱]]> http://www.jitaxiaozhan.com/?p=2849 2017-12-30T11:38:41Z 2017-12-30T11:38:41Z 0